Pinjaman Cagaran

Kami akan menilai barang cagaran anda, jika jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran


Kami menerima cagaran seperti Rumah Teres, Banglo, Semi-D, Town House ,Rumah Kedai, Tanah Kosong dan lain-lain


Anda perlu membawa barangan / dokumen anda yang ingin dicagarkan dan serahkan kepada kami untuk pengesahan. Penebusan barang cagaran anda boleh dibuatkan selepas penyelesaian baki hutang telah dijelaskan.

Memohon Sekarang

Barang Cagaran

Hartanah seperti rumah teres bertingkat dua, rumah bandar atau jenis lain-lain boleh dicagarkan kepada kami.

Semua jenis rumah kedai yang di tempat bersesuaian boleh dicagarkan.

Tanah kosong yang berdekatan di jalanraya utama

Kondominium, pangsapuri ataupun rumah pangsa yang mempunyai geran strata boleh dicagarkan

Dokumentasi Diperlukan

1
Perjanjian Jual Beli

Perjanjian Jual - beli yang lama atau baru yang dapat menunjukkan butir - butir tentang hartanah tersebut

2
Surat Tawaran Pinjaman Perumahan

Surat Tawaran Pinjaman Perumahan yang telah ditandatangi oleh pihak tertentu.

3
Pajakan Tanah, Cukai Tanah, Penilaian Hartanah

Pajakan Tanah, Cukai Tanah, Penilaian Hartanah perlu disertakan semasa permohonan dijalankan.

4
Penyata Bank terhadap Pinjaman Perumahan

Penyata pinjaman perumahan terkini tahunan atau setengah tahunan disediakan oleh bank anda.